Ett affärssystem för alla typer av verksamheter

Passar allt från mindre företag till butiker, jordbruk och redovisningsfirmor. Enkelt att använda och fullmatat med funktioner.

Full kontroll på företagets bokföring

Med Visma Administration är det mycket enkelt att bokföra. Ange konton och motkonton eller ta hjälp av en konteringsmall. Välj bland färdiga mallar, ange belopp och sedan sköter programmet resten.

Företagets momsrapport kan dessutom lämnas direkt till Skatteverket via Internet som en elektronisk skattedeklaration.

 

Snabb och smidig fakturering

Hantera order, följesedel, kundfakturor, avtalsfakturor, kontantnotor och kreditfakturor. Med programmet följer flera färdiga utskriftsmallar och du kan enkelt ändra deras utseende eller skapa helt nya. Du kan även skicka och ta emot e-fakturor direkt i programmet via den inbyggda tjänsten Visma AutoInvoice och Visma AutoCollect är en inkassotjänst som hjälper dig att få en snabbare betalning.

 

Fullt stöd för rot- och rutavdrag

För dig som utför rot- och rutuppdrag hjälper programmet till att skapa en korrekt faktura. När kunden har betalat sin del av fakturan kan du skapa ett underlag för ansökan hos Skatteverket. Du kan välja att skriva ut underlaget eller skicka det som en fil direkt till Skatteverket.

 

Håll koll på hur företaget mår

Företagstermometern är en enkel, grafisk presentation av ditt företags ekonomi just nu. Här presenteras även dina tillgångar, skulder, kostnader och intäkter i en överskådlig balans- och resultatrapport. Underlag som hjälper dig att fatta viktiga beslut i din verksamhet.

 

Effektiv order- och lagerhantering

Med Visma Administration får du koll på ditt lager, kan anpassa prissättningen och följa den aktuella försäljningen. Du kan hela tiden se hur mycket du säljer, både per vara och per tjänst.

 

Skapa offerter och gör smartare inköp

I Visma Administration kan du arbeta med hela flödet från offert till färdig faktura. När din offert är accepterad kan du omvandla offerten till en order och ordern till en faktura. Enkelt och mycket tidsbesparande.

Kontakta Traventus idag

Bana väg för bättre processer och prestationer i din verksamhet – och de team som du stöder – med Traventus.