Lantz Järn & Metall

Lantz Järn & Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Nu kan Lantz Järn & Metall äntligen jobba snabbt och effektivt

Hos Lantz Järn & Metall tänker man hållbart. Ända sedan företaget bildades 1998 har man satsat på ny teknik och innovativa lösningar för att kunna återvinna järn och metall så effektivt som möjligt. Att ta in stora mängder järn och metallskrot från företag och privatpersoner och sedan sortera och bearbeta järnet och metallen så att den kan säljas vidare som regenererade råvaror till nya produkter, innebär mycket logistik och transporter. Ska det gå att driva en hållbar verksamhet där allt sker så tids- och resurssnålt som möjligt behöver även de administrativa processerna vara moderna och effektiva. Det löste man med Visma Business som ett nytt affärssystem.

Fyra tröga system blir ett snabbt

I en så komplex verksamhet som den hos Lantz Järn & Metall behöver man hålla reda på många processer och flöden. Tidigare hade man inte mindre än fyra olika system – ett för kassan, ett för invägningen av lastbilarna, ett för transportplaneringen av bilarna och containrarna samt ett redovisningssystem. Att de här olika systemen inte jobbade ihop ställde till med problem.

  • Att behöva lägga in alla kunder och transaktioner manuellt i de olika systemen innebar väldigt mycket dubbelarbete. Allt jobb behövde göras minst två gånger, till exempel att hämta ut kassarapporter för att sedan knappa in dem för hand i redovisningssystemet. Det är väldigt omständligt att jobba i fyra olika system. Dels tar det tid som skulle kunna användas till bättre saker och dels ökar risken för felaktigheter när man manuellt för över värden mellan de olika lösningarna, säger Jonas Nordström, som är ekonomichef på Lantz Järn & Metall, och hade i uppdrag att implementera ett nytt affärssystem.

Dessutom hängde inte de gamla lösningarna med i takt med att verksamheten ökade. I dag hanterar företaget runt 700 fakturor per månad och cirka 200 dagliga transaktioner utöver det. Något som det gamla systemet fick problem med att klara av.

  • Att behöva vänta i en kvart på att få ut en resultatrapport är inte hållbart. Vi behöver kunna jobba mer effektivt än så, säger Jonas.

Allt det här löstes när Traventus integrerade alla fyra system i verksamheten in i det nya affärssystemet Visma Business.

Visma Business, en mer snabbare och anpassningsbar lösning

När man insåg att man behövde ett nytt system som kunde spara in tid, som hade kapacitet att orka med verksamheten både i dag och i framtiden, som gick snabbt att jobba i och som var anpassningsbart efter verksamheten, letade man efter nya lösningar. Med de kraven stod det snart klart att Visma Business kunde vara en lämplig lösning.

  • Traventus gjorde en presentation för oss, och det kändes rätt redan från början. De har ett bra rykte och bra referenser. Det har varit en tuff resa men det har varit en väldigt bra dialog och Traventus har varit lyhörda och snabbfotade under implementeringen. Traventus har lagt på rätt avancerade moduler utan problem, det ska de ha en eloge för. Dessutom kommer vi hela tiden på nya saker vi behöver och som skulle vara bra, och det kan de lösa åt oss och anpassa lösningen efter vår verksamhet, säger Jonas.

Jonas har även några goda råd till de som funderar på att modernisera processerna och skaffa ett nytt affärssystem:

  • Det är en stor omställning att byta system. Det är viktigt att man är bra förberedd, sätter sig in i alla processer och skaffar sig en god kännedom om hur allting fungerar och vad det är som behövs. Men även om man förbereder sig väl är det inte så lätt att ha full koll på vad ett nytt system innebär och kan, och ju mer man lär sig om möjligheterna under resans gång, desto mer kommer man på att man vill ha. Då är det viktigt att jobba med en lösning och en leverantör som gör det lätt att komplettera systemet efter vägen. Det är också viktigt att komma ihåg att alla de funktioner man hade i den gamla lösningen inte alltid är med från början i det nya systemet, så att man går igenom med leverantören vad det är man behöver och inte tar saker för givna.

Samarbetet med Traventus är man mycket nöjd med hos Lantz Järn & Metall:

  • De har proffsiga medarbetare, duktiga konsulter och projektledare. Alla är kompetenta, och trevliga att ha att göra med i alla lägen.

Vi sparar mycket tid nu när vi kommit igång med det nya affärssystemet Visma Business. Jonas på Lantz Järn & Metall uppskattar att företaget sparar in en till två arbetsveckor i månaden nu i jämförelse med tidigare.

Kostnadsfri rådgivning

Bana väg för bättre processer och prestationer i din verksamhet – och de team som du stöder – med Traventus.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktformulär