Anpassad Visma-integration

I samarbete med er utvecklar vi den optimala lösningen för att ansluta era system och säkerställer en professionell integration med kontinuerlig support.

Våra Visma-integrationstjänster

Som en Visma-integrationspartner erbjuder Traventus skräddarsydda tjänster för att effektivt koppla samman era företagssystem och maximera värdet av er teknikinvestering. Våra Visma-integrationstjänster innefattar:

Implementering och support

Vi har ett team av konsulter som är specialister på olika Visma-affärssystem, såsom Visma.net, Visma Business och flera andra. Tillsammans med er väljer vi det mest lämpliga systemet för ert företag och bistår er under hela implementeringsprocessen för att säkerställa en framgångsrik lansering.

Integration med andra företagssystem

För att fullt ut dra nytta av ert affärssystem är det essentiellt att integrera det med andra företagssystem, såsom ert CRM, e-handelsplattform och ekonomiprogram. Vi har omfattande erfarenhet av att koppla samman Vismas affärssystem och produkter med en mängd olika företagsapplikationer, vilket har resulterat i många framgångsrika implementeringar.

Dataöverföring

När ni övergår till ett nytt affärssystem behöver ni föra över er data från det gamla systemet till det nya. Denna process kan vara intrikat och tidskrävande. Vårt team har både erfarenhet och nödvändiga verktyg för att genomföra en snabb och exakt dataöverföring som ackumuleras över tid.

Anpassning

Visma-programvaror är mycket flexibla och kan anpassas för att möta de specifika kraven för ert företag. Vi kan hjälpa er att skräddarsy ert affärssystem så att det uppfyller era unika behov och förväntningar, vilket säkerställer hög effektivitet och hjälper er att nå era affärsmål.

Vår integrationsprocess

Dataanalys och förberedelse

Under detta inledande skede granskar och förbereder vi er befintliga data för migration till det nya systemet. Processen innefattar rensning, avdubbling och normalisering av datan.

Systemkonfiguration

I detta steg anpassar vi det nya affärssystemet utifrån era specifika behov. Vi implementerar även verktyg för dataöverföring och genomför tester för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Dataöverföring

Under detta skede överförs er data från det gamla systemet till det nya ERP-systemet med hjälp av våra dataöverföringsverktyg och metoder.

Testning och driftsättning

I det avslutande skedet utför vi noggranna tester av det nya systemet för att säkerställa dess korrekta funktion. Vi utbildar även er personal i hur man använder det nya systemet effektivt. När allt är klart och fungerar enligt plan driftsätts det nya affärssystemet.
Traventus personal

Fördelar med Visma-integration

Traventus tillhandahåller ett brett utbud av ERP-integrationstjänster som syftar till att effektivisera ditt företags verksamhet och öka produktiviteten. Vårt team av erfarna specialister samarbetar nära med er för att förstå era unika behov och krav, för att därefter skräddarsy en lösning som passar ert företag perfekt. Några av de många fördelarna med vår ERP-integrationsprocess innefattar:

Bättre data och synlighet

Genom att integrera ert affärssystem med andra mjukvaruapplikationer kan du säkerställa att all data är korrekt och aktuell. Denna förbättrade synlighet hjälper dig att fatta bättre beslut och undvika potentiella problem.

Ökad effektivitet och produktivitet

Genom att automatisera uppgifter och processer kan våra integrationstjänster hjälpa er att spara tid och öka produktiviteten. Detta kan frigöra resurser som kan användas bättre på andra ställen i din verksamhet.

Minskade kostnader

Visma-integration hjälper er att unvika dubbelregistreringar och minska manuella processer, det ger lägre kostnader och högre lönsamhet. Det frigör tid för medarbetare att fokusera på strategiska uppgifter och skapar en effektivare organisation.

Certifierad Vismapartner

På samma sätt som du behöver välja ett affärssystem som passar din verksamhet behöver du också en partner som är rätt för dig. Rätt partner kan förstå just dina behov och komma med lösningar som fungerar för just ditt företag. 

vismaTopbild

30+

Konsulter

350+

Nöjda kunder

20+

Erfarenhet

Stöttepelare i förändringsarbetet 

Förändringsarbete är ofta väldigt krävande arbete. När det gäller affärssystem, så är det även längre tidsperioder innan arbetet är i hamn. Detta resulterar ofta i att nyckelpersoner faller ifrån av olika anledningar, exempelvis vid föräldraledighet, andra projekt, sjukskrivning eller ny arbetsplats. 

För att inte projektet ska försenas och tappa i kvalité kan det vara bra att "fylla skorna" med en erfaren projektledare eller systemägare. Denne kan styra beställningsarbetet gentemot systemleverantören. 

Traventus erbjuder därför erfarna resurser för kortare eller längre uppdrag, så att ni kan fortsätta er förändringsresa i högsta möjliga fart. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation. 

Traventus-1

Stories

Vi servar kunder från olika branscher genom att hjälpa dem att möta sina affärsutmaningar. Om det är något vi är särskilt stolta över så är det utan tvekan våra kunders framgång.

Säkerhetsföretag hyllar molnbaserat affärssystem

Det instabila läget i världen skapar både oro och rädsla. För säkerhetsföretaget Sensec AB har det inneburit en ökad efterfrågan av deras tjänster. Genom att byta affärssystem har de skapat en effektivare organisation – och dragit ner på utgifterna.

young-contemporary-cyber-security-manager-typing-i-2021-12-09-20-56-00-utc
lantmannen_600x400

Lantmännens ekonomiavdelning är digitaliserad med Visma.net

Visma.net ERP är det anpassningsbara affärssystemet med ett kraftfullt standardutförande och oändliga möjligheter för anpassning till redan befintliga, smarta och unika verksamhetsprocesser. Utöka enkelt med färdiga tilläggstjänster och skapa en helhetslösning som är svår att överträffa.

worker-of-contemporary-large-warehouse-scanning-qr-2021-09-24-03-22-55-utc

Det nya affärssystemet löste problemet med växtvärk

Som för så många andra företag som det går bra för upptäckte man snart att den gamla affärssystemlösningen som man arbetade med inte längre klarade av att hantera alla transaktioner, fakturor och kunder. 

bewi-1

BEWi samlade alla bolag och processflöden 

Med flera nya företagsförvärv och produktionsanläggningar över hela landet uppstod behovet av ett gemensamt affärssystem för att kunna effektivisera processflödet.

veterinary-medicine-at-the-farm-2021-08-26-22-38-53-utc

Ökad tillgänglighet och stora tidsvinster i molnet

Företaget ville komma bort från tidskrävande pappersarbete genom ett smidigt, driftsäkert och tillgängligt affärssystem som samtidigt gjorde arbetet spårbart. 

Kontakta Traventus idag

Bana väg för bättre processer och prestationer i din verksamhet – och de team som du stöder – med Traventus.