Aktiv förvaltning – för att nå era ambitioner 

Med en dedikerad och erfaren förvaltningsledare vid rodret får ni en sömlös samordning av aktiviteter, inklusive vidareutveckling, utbildningar och konsultinsatser.  

Maximera verksamhetens potential

Optimera er verksamhet med vår förstklassiga förvaltningstjänst. Vi erbjuder en skräddarsydd lösning som hanterar era affärssystem på ett effektivt och proaktivt sätt, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Med en dedikerad och erfaren förvaltningsledare vid rodret får ni en sömlös samordning av aktiviteter, inklusive vidareutveckling, utbildningar och konsultinsatser.

Vår flexibla tjänst kan enkelt anpassas och utökas med planerat underhåll eller andra resursbehov. Investera i förvaltning som ger er större kontroll, ökad produktivitet och frigör tid för att driva er verksamhet framåt.

  • Effektiv användning av affärssystem
  • Minska kostnader och öka produktiviteten
  • Smarta tillval och integrationer
  • Förbättrade företagsprocesser och datadrivna affärsbeslut
  • Kontinuerlig support och uppdateringar

Certifierad Vismapartner

På samma sätt som du behöver välja ett affärssystem som passar din verksamhet behöver du också en partner som är rätt för dig. Rätt partner kan förstå just dina behov och komma med lösningar som fungerar för just ditt företag. 

vismaTopbild

30+

Konsulter

350+

Nöjda kunder

20+

Erfarenhet

Vi stöttar dig och dina kollegor att fokusera på det väsentliga.

Att hantera och förvalta affärssystem kan vara en betydande utmaning för organisationer av alla storlekar och branscher. Genom att erbjuda en dedikerad förvaltningsledare, som har en djup förståelse för era system och lösningar, kan vi effektivt samordna och återkoppla aktiviteter samt taktiska och operativa åtgärder såsom vidareutveckling, utbildningar och konsultinsatser.

6399822213f505f6a8007e4c_2437_1-1

Aktiv systemförvaltning

Grundprincipen för systemförvaltning är att aktivt övervaka och utvärdera sina systemlösningar för att kontinuerligt säkerställa att de ger maximalt värde för de anställda och verksamheten som helhet.

Syftet med systemförvaltning är att proaktivt utveckla företagets systemstöd, vilket innebär att man säkerställer att systemmiljön är tillgänglig när den behövs och inte genererar kostsamma retrospektiva projekt.

Undvik personalberoende

Att kompetens kring verksamhetens systemförvaltning finns knutna till en eller ett fåtal personer är utmanande. Det kan vara allt från egna rapporter till olika typer av accesser som vederbörande har tillgång till. Nackdelarna med detta visar sig tyvärr bara när problemet väl uppstått och personen i fråga inte längre finns tillgänglig i den grad som krävs. 

Med en pålitlig systemförvaltning motverkas detta, eftersom informationen tillgängliggörs för samtliga berörda. 

637222b7560f9b0b7e1e0f41_6946_4-5-p-800
63c53828b2108845be4d616c_smb_4-5-small-5765_4-5

Reducera oförutsägbara kostnader

Expertis och erfarenhet inom systemförvaltning bidrar till att göra kostnadsestimeringar mer exakta. Det är här Traventus utmärker sig.

Vi minskar osäkra IT-kostnader genom precisa analyser av framtida utgifter. Med ett förvaltningsteam som präglas av kompetens, ordning och tydlig kommunikation, skapas en grund för förutsägbara kostnader och effektiv resursplanering.

Arbeta proaktivt

En vanlig missuppfattning om systemförvaltning är att det endast handlar om att underhålla befintliga funktioner. Ett välutvecklat affärssystem bör istället växa tillsammans med ett företag och kontinuerligt uppdateras i linje med aktuella behov och förväntningar.

Genom att fokusera på kontinuerlig förvaltning och en framåtblickande strategi, kan uppmärksamheten riktas mot att utveckla lösningen för att ytterligare stödja verksamheten, snarare än att enbart lösa problem som uppstår.

Personal traventus

4 förutsättningar för en lyckad systemförvaltning 

1. Kompetens

Med adekvat kompetens hos både förvaltningsledaren och förvaltningsteamet kan man undvika personberoende och skapa en stabil grund för verksamheten. Detta bidrar även till att minska oförutsägbara IT-kostnader och skapar en mer förutsägbar ekonomisk situation.

2. Systemdokumentation

För en lyckad systemförvaltning är det viktigt att kund och distributörhar olika forum för regelbundna avstämningar, där fokus ligger på att lyfta blicken och arbeta proaktivt samt en systemdokumentation som inom ramen för förvaltningen kontinuerligt hålls uppdaterad.

3. Single-point-of-contact

Hos Traventus erbjuds istället en dedikerad person som sköter all kontakt mellan olika system. På så vis fortlöper verksamheten med största smidighet utan oklarheter. Genom att använda en single-point-of-contact för systemrelaterade frågor kan tiden läggas på annat. Slipp eventuellt extra-arbete – det löser vi!

4. Support

Det är viktigt att hela företaget kan tillgå och dra nytta av den systemmiljö som etablerats som stöd. För att få ut så mycket som möjligt av er investering finns Traventus kompetentas personal ständigt närvarande. Detta avlastar även internt kunnig personal, vilket frigör tid för mer värdeskapande uppgifter.

Vad skulle Visma.net kunna förenkla och förbättra för er?

Kontakta en rådgivare redan idag!

Gustav Isaksson - transparent

Stöttepelare i förändringsarbetet 

Förändringsarbete är ofta väldigt krävande arbete. När det gäller affärssystem, så är det även längre tidsperioder innan arbetet är i hamn. Detta resulterar ofta i att nyckelpersoner faller ifrån av olika anledningar, exempelvis vid föräldraledighet, andra projekt, sjukskrivning eller ny arbetsplats. 

För att inte projektet ska försenas och tappa i kvalité kan det vara bra att "fylla skorna" med en erfaren projektledare eller systemägare. Denne kan styra beställningsarbetet gentemot systemleverantören. 

Traventus erbjuder därför erfarna resurser för kortare eller längre uppdrag, så att ni kan fortsätta er förändringsresa i högsta möjliga fart. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation. 

Traventus-1

Stories

Vi servar kunder från olika branscher genom att hjälpa dem att möta sina affärsutmaningar. Om det är något vi är särskilt stolta över så är det utan tvekan våra kunders framgång.

Säkerhetsföretag hyllar molnbaserat affärssystem

Det instabila läget i världen skapar både oro och rädsla. För säkerhetsföretaget Sensec AB har det inneburit en ökad efterfrågan av deras tjänster. Genom att byta affärssystem har de skapat en effektivare organisation – och dragit ner på utgifterna.

young-contemporary-cyber-security-manager-typing-i-2021-12-09-20-56-00-utc
lantmannen_600x400

Lantmännens ekonomiavdelning är digitaliserad med Visma.net

Visma.net ERP är det anpassningsbara affärssystemet med ett kraftfullt standardutförande och oändliga möjligheter för anpassning till redan befintliga, smarta och unika verksamhetsprocesser. Utöka enkelt med färdiga tilläggstjänster och skapa en helhetslösning som är svår att överträffa.

worker-of-contemporary-large-warehouse-scanning-qr-2021-09-24-03-22-55-utc

Det nya affärssystemet löste problemet med växtvärk

Som för så många andra företag som det går bra för upptäckte man snart att den gamla affärssystemlösningen som man arbetade med inte längre klarade av att hantera alla transaktioner, fakturor och kunder. 

bewi-1

BEWi samlade alla bolag och processflöden 

Med flera nya företagsförvärv och produktionsanläggningar över hela landet uppstod behovet av ett gemensamt affärssystem för att kunna effektivisera processflödet.

veterinary-medicine-at-the-farm-2021-08-26-22-38-53-utc

Ökad tillgänglighet och stora tidsvinster i molnet

Företaget ville komma bort från tidskrävande pappersarbete genom ett smidigt, driftsäkert och tillgängligt affärssystem som samtidigt gjorde arbetet spårbart. 

Som certifierad partner till Visma kan vi hjälpa er från behovsanalys till implementering, och agerar gärna bollplank på er digitaliseringsresa. Vi hjälper er att matcha behov och önskemål med lösning, moduler och tjänster samt säkerställer att ni kommer igång på bästa sätt.

vismacertifiedpartner._transparent1-2

Kontakta Traventus idag

Bana väg för bättre processer och prestationer i din verksamhet – och de team som du stöder – med Traventus.