Framtidens affärssystem i molnet

Affärssystemet har alltid varit centralt för ett företags verksamhet och framgång men efter digitaliseringens intågande är det nu viktigare än någonsin. Den tekniska utvecklingen har fört med sig massor med nya möjligheter och behov, och valet av ett affärssystem som tar till vara på alla de möjligheterna har blivit avgörande om man ska lyckas på dagens marknad.

Molnbaserade affärssystem är en framtidssäker lösning som företag kan utvecklas och växa med, och som öppnar upp för helt nya sätt att arbeta och att effektivisera verksamheten.

Vad är molnet egentligen?

Begreppet molnet kan kännas lika luddigt som de där vita tussarna i himlen det har fått sitt namn efter, men i verkligheten är det ganska enkelt. I ett traditionellt system ligger servrar och programvara lokalt där man använder den, dvs. på plats i verksamheten. En leverantör installerar och driftsätter, sedan tar företaget över systemet. Med en molnlösning ligger servrar och programvara någon annanstans (i molnet) och nås via nätet. Molnet är mer en tjänst än en fysisk teknisk lösning.

Fördelarna med ett molnbaserat system

Att använda sig av ett affärssystem i molnet har en rad med fördelar jämfört med traditionella system. Här är några av dem.

 • Ett molnbaserat system går fortare att implementera än ett traditionellt som kräver installation och driftsättning. En molnlösning kan man i princip surfa in på med en gång och börja använda.
 • Ett traditionellt system kräver en initial investering i både hård- och mjukvara. Ett molnbaserat system har vanligtvis månadsvisa licensavtal utan några initiala investeringskostnader. Kostnaderna blir på så sätt mer förutsägbara och det går snabbare att komma till skott med att införskaffa systemet.
 • Molnlösningar är smidiga och kräver inget utrymme eftersom all teknik ligger någon annanstans. Det enda man behöver för att börja använda systemet är en uppkoppling.
 • Det går lättare och snabbare att börja arbeta med en molntjänst. Dels går det fortare för användarna på företaget att komma igång med systemet men det blir även enklare att samarbeta med kunder, leverantörer m.fl. eftersom systemet är tillgängligt via internet. Det går lätt att bjuda in externa användare att delta i processerna utan att behöva skapa integrationer mellan olika system.
 • Det blir billigare på det stora hela. Utan egna serverar krävs inte lika mycket lokalyta och säkerhet, och att komma igång snabbt med att använda systemet gör att det går fortare att använda det till förbättrad effektivitet och lönsamhet.
 • Eftersom systemet ligger centralt i molnet blir det platsoberoende. Det går att logga in och jobba i systemet var än man befinner sig via dator, surfplatta eller mobil. Det här underlättar för att bland annat jobba på distans, hemifrån, under resor och konferenser, ute på kundmöten m.m. Det gör det också enklare att öppna nya kontor och filialer på andra platser utan att behöva installera nya system där också.
 • Leverantören av molnlösningen sköter automatiskt alla uppdateringar och uppgraderingar. Användaren behöver aldrig bekymra sig över att inte ha den senaste versionen.
 • Leverantören är också ansvarig för säkerheten i systemet. Användaren behöver inte bekymra sig över drift, service, larm, dataskydd eller vad som händer vid ett eventuellt haveri. Molnlösningar har i princip alltid flera back up-system på olika platser som garanterar kontinuerlig drift och funktioner. Leverantören har också mer kompetens och erfarenhet av dataskydd jämfört med de företag som själva håller med egna servrar och lösningar på plats.
 • Molnlösningar är mer flexibla och anpassningsbara. Funktionerna i affärssystemet går att anpassa efter varje kunds behov. Om en verksamhet växer och utvecklas och behöver fler och nya funktioner går det snabbt att skala upp funktionaliteten. Samma sak gäller åt andra hållet. Det går att anpassa funktionerna efter säsong, konjunktur, geografiska behov, exempelvis andra behov i andra länder och mycket mer, utan att man behöver göra några ändringar på plats.
 • System i molnet kommer i regel som en abonnemangstjänst. Användaren betalar bara för det man använder och det behövs inga investeringar, nya inköp eller reparationer. IT-kostnaderna blir lägre och mer förutsägbara.
 • Molnlösningar hänger med i utvecklingen. Det är enklare och snabbare att integrera systemet med e-handelslösningar, mobila lösningar, digitala kanaler etc., utan att man behöver uppgradera eller bygga på systemet för att det ska kunna hänga med.
 • Molnbaserade tjänster är centraliserade och utnyttjar servrarnas förmåga maximalt. Det är resurssnålt och miljövänligt.

Visma.net

Det går snabbt att konstatera att molnet är en naturlig plattform för affärssystem som gör att det går att få ut det mesta och det bästa av funktionerna. Vismas affärssystem i molnet,  Visma.net, är ett komplett system som levereras med verktyg för ekonomi, logistik, lager, hantering av reseräkningar och utlägg m.m. Det är en perfekt lösning för de företag som vill bli mer effektiva, tekniksmartare, slippa tråkiga och repetitiva uppgifter, vara beredda för framtiden, samt minska kostnaderna och öka resultaten.

Att välja molnlösningen Visma.net innebär att man kan:

 • Spara tid och resurser genom att minska manuella uppgifter och automatisera processer, komplexa bokföringsuppgifter, fakturering, bankhantering, attestflöden, myndighetsrapportering m.m. Låter man systemet sköta det jobbiga och tråkiga kan man istället ägna sin arbetstid till mer stimulerande och lönsamma uppgifter.
 • Minska kostnaderna för IT, drift, säkerhet, dataskydd, service, uppgraderingar, teknikinvesteringar m.m.
 • Låta verksamheten växa utan att behöva nya dyra installationer
 • Själv välja från tillfälle till tillfälle hur många användare och funktioner man behöver. Med ett affärssystem i molnet blir verksamheten snabbare och mer agil, vilket innebär att man blir mer handlingskraftiga och får mer konkurrenskraft.
 • Använda mobilappar som gör att medarbetarna kan leverera och dela information i realtid, oavsett var de befinner sig. Även reseräkningar, utlägg och inkommande fakturor kan skötas via mobilen. Med andra ord mer kontor i fickan än någonsin.
 • Datasäkerheten har ett extra skydd i och med tvåfaktorsautentisering. En säkerhetslösning som uppfyller flera nationella och internationella standarder.
 • Enkelt skapa lösningar som uppfyller specifika behov genom tredjepartsintegration. Flexibilitet mot omkringliggande lösningar och enkla gränssnitt mot andra system och filformat gör det enklare och snabbare att bygga på och koppla ihop.

Det finns många anledningar att lämna gamla lokala lösningar och istället flytta affärssystemet till molnet. Vill ni veta mer om molnlösningar och Visma.net, prata med oss på Traventus så hjälper vi er att hitta rätt lösning.

Recent Articles

Attraktiv helhetstjänst med Visma Business och Microsoft Azure

Utmaningen

Vi ville komplettera vårat erbjudande ut mot kund med molntjänster, rapporter och...

Förenkla dina jobbresor – hantera reseräkningen i mobilen

Tänk om man kunde förenkla allt pappersarbete med reseräkningar som saboterar det positiva med...

Flytta ekonomin till molnet

Varför låta en människa göra något som tekniken kan fixa? Varför ha ett nyttigt verktyg bundet till...