Inställningar för att avsluta kundposter vid påminnelse/räntefakturering i Visma

Var man ställer in hur systemet ska behandla för sent betalade fakturor.

Om en kund inte betalar i tid är Business som standard inställt på att inte avsluta en post på kunden som betalas in efter att betalningsvillkoret har löpt ut. Även när påminnelse/ränta har skickats ut och kunden har betalat in behöver man manuellt avsluta posten på kunden trots att restbeloppet är 0 kr. 

För att ändra så att posten avslutas automatiskt görs detta i fältet ”För sent bet.fakturor” i företagsuppgifterna (Administration -> Företagsuppgifter):