Avskrivning restbelopp på leverantörsfaktura i Visma Financials

Skriv av restbelopp på leverantörsfaktura

Det är nu möjligt att skriva av restbelopp på leverantörsfakturor i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) med hjälp av åtgärden Avskrivning.

Bild över en vy över leverantörsfaktura i Visma.net

Detta skapar en avskrivning av det återstående beloppet.

Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning.