AutoPay – Skicka bankfiler snabbt och säkert i Visma.net

Vad är Visma.net Autopay?

Visma.net Autopay är en bankintegration i Visma.net ERP som ger dig full kontroll över både inkommande och utgående transaktioner utan att behöva logga in på nätbanken. Alla banktransaktioner kommer att hanteras direkt i ekonomisystemet och kommer att eliminera alla manuella rutiner kopplade till att skicka och ta emot elektroniska betalningar, detta skapar istället ett strömlinjeformat arbetsflöde som hanteras direkt i lösningen.

Viktigaste egenskaper

Automatisk körning mot bankintegrationer vilket säkerställer ett affärssystem som alltid är uppdaterat med insättningar och uttag.
Full kontroll i realtid - en översikt över alla utgående betalningar på ett ställe.

Alltid uppdaterade siffror - enkel bankavstämning.

Ett företag kan själv bestämma vem som godkänner betalningar innan dessa skickas till banken. Har även möjlighet till tvåfaktorsautentisering som säkerställer säker betalningshantering.

Procedur i Visma.net Autopay

Visma.net Autopay tar emot och skickar kontoutdrag och transaktioner mellan banken och företagets affärssystem. Denna dataöverföring sker automatiskt och bankintegrationen skickar alla betalningar och kopplar dem till utestående fakturor.

Godkännandeprocessen anpassas efter företagets krav och rutiner. Banken uppdateras automatiskt när en utgående betalning har godkänts och lösningen ger dig uppdatering av status på alla utbetalningar så att du kan följa transaktionerna.

 

autopay_processen

 

Fördelar med Visma.net AutoPay

 • Helintegrerad med Agda PS och HR-plus
 • Krypterad bankfil
 • Möjlighet att se hela betalningsflödet
 • Återrapportering av betalningsstatus
 • Utlandsbetalningar
 • Fyra attestnivåer
 • Tidseffektivt
 • Ökad säkerhet
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Automatisk dublettkontroll
 • Logg och meddelande av händelser och varningar
 • Meddelandesystem för avslag, dvs att betalfilen inte accepteras av banken
 • Stödjer dessa svenska banker: SEB, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, DNB och Swedbank

Kontakta Traventus idag

Bana väg för bättre processer och prestationer i din verksamhet – och de team som du stöder – med Traventus.