AutoCollect – Påminnelse- och inkassohantering i Visma.net

Effektivisera och minska din administration genom att använda den inbyggda tjänsten från Visma Financial Solutions

 • Automatiserade flöden, fokusera på din verksamhet
 • Integrerad i ditt affärssystem Visma.net
 • Ökad transperens då kunden och handläggaren delar samma realtidsdata
 • Optimerade processer ger sänkta ledtider för alla ärenden
 • Möjlighet till unika inställningar på kundnivå

Kontroll över dina ärenden

 • Affärsregler styr hanteringen, minskar manuella administration och fel
 • Ha full koll via kommande konfigurerbara dashboards och rik rapporteringsfunktionalitet

betalt på ditt krav

 • Datadriven optimering av processer ger ökad möjlighet att få betalt
 • Många kanaler och kommunikationssätt ger ökad interaktivitet och förbättrar chanserna för ett lyckat ärende

Vad tjänsten stödjer i denna release

 • Påminnelse- och inkassohantering för B2B
 • Hanterar enbart SEK och svenska adresser
 • Självregistrering – kom igång på 10 minuter
 • Automatisk hämtning av förfallna fakturor
 • Utskick av optimerade påminnelse- & inkassobrev med flera betalningsmöjligheter för gäldenär
 • Möjlighet att exkludera kunder ur inkassoflödet
 • Gränssnittet InvoiceControl
 • Enkel statistik
 • Automatiserad avräkning med tydliga underlag där automatisering kan skapas i Visma.net
 • Dedikerat team som stöttar uppdragsgivare samt gäldenären vid frågor


Kommande releaser

 • Påminnelse- och inkassohantering för B2C
 • Skicka ärende till Kronofogden
 • Skicka ärenden för efterbevakning (preskriberingsavbrytande åtgärder och funktionalitet för att ta betalt enligt avtal ej utvecklat)
 • Stöd för utländsk valuta
 • Utlandsboende
 • Hantering av skyddad identitet

Kontakta Traventus idag

Bana väg för bättre processer och prestationer i din verksamhet – och de team som du stöder – med Traventus.