Ett affärssystem i molnet som automatiserar och effektiviserar

Visma.net är ett komplett webbaserat affärssystem i molnet med alla funktioner som behövs för att ha optimal lagerstyrning och ekonomisk kontroll samt hantering av reseräkningar och utlägg.

webbaserat affärssystem

Nyckelfunktioner:

 • Redovisning
 • Kundreskontra
 • Elektronisk fakturahantering
 • Logistikhantering
 • Bank/likvidhantering
 • Anläggningsregister
 • Valutahantering
 • Periodisering

Redovisning

Här finns alla funktioner som man kan kräva av ett kraftfullt affärssystem.

 • Kontoplan
 • Budget
 • Automatfördelningar
 • Avancerad finansiell rapportering
 • Stödjer flervalutahantering
 • Återkommande transaktioner

Kundreskontra

 • Fakturering och kreditfakturor
 • Kontanthantering
 • Elektronisk fakturering
 • Stödjer flervalutahantering
 • Enkel hantering för avskrivning av fakturor
 • Kontoutdrag skickade på e-post
 • Hämta elektroniska betalningar från banken
 • Räntefakturering
 • Kundsaldo och kreditspärr
 • Påminnelse- och kravhantering

Elektronisk fakturahantering

 • Leverantörshantering
 • Elektronisk fakturahantering
 • Hantering av förskott till leverantörer
 • Elektronisk betalning
 • Stödjer flervalutahantering
 • Återkommande transaktioner

Logistikhantering

 • Lagerstatus
 • Orderbehandling
 • Pris- och rabatthantering
 • Plocklista
 • Kreditgränshantering
 • Avancerad leveransplanering
 • Returhantering

Bank och likvidhantering

 • Flervalutahantering
 • Avancerad drill-down kapacitet
 • Sammanslagna bankuttag
 • Användardefinierade transaktionstyper

Anläggningsregister

 • Multipla avskrivningsmetoder
 • Verktyg för anläggningstillgångar
 • Klassificering av fasta tillgångar
 • Hierarkier för fasta tillgångar

Valutahantering

 • Flera kurstyper med olika kurser per valuta
 • Valutaomvärdering av huvudbok samt kund- och leverantörsreskontra

Periodisering

 • Periodisering
 • Användardefinierade periodiseringsscheman
 • Omfattande rapportering