Ett affärssystem i molnet ger företag nya möjligheter

Visma.net är ett modernt affärssystem som enkelt och tryggt hjälper er att automatisera rutinuppgifter, jobba integrerat och blicka framåt i verksamheten.

Det mesta blir bättre och enklare med ett modernt affärssystem.

Med det mesta menar vi praktiskt taget allt som rör det dagliga på ekonomiavdelningen. Och i förlängningen hela verksamheten. Några exempel från våra kunder på vad de vittnar om blir bättre: Snabbare fakturering, enklare avstämningar, träffsäker uppföljning, ökad effektivitet, bättre samspel mellan avdelningar, bättre "flow", kostnadsbesparingar, färre papper, färre flaskhalsar, minskad stress, tydlig överblick, mindre administration, bra beslutsstöd, tillgängliga rapporter (som är lätta att förstå), färre fel och förseningar, ökad kontroll, ny energi i bolaget, rörlighet, bättre lönsamhet samt trygghet och stabilitet

 • Smidigare flöden
 • Bättre samspel
 • Snabbare fakturering
 • Enklare avstämningar
 • Mer träffsäker uppföljning
 • Ny energi i bolaget

"Ett välkommet tillskott med Visma.net är order- och lagermodulen där inköpsorder, leverantörsfaktura och kundfakturering kan ske automatiserat"


Gunnar Persson ansvarig för Redovisningen och Rapportering inom Lantmännens ekonomiavdelning

Urval av funktioner i Visma.net ERP

Redovisning

 • Kontoplan
 • Budget
 • Automatfördelning
 • Avancerad finansiell rapportering
 • Stödjer flervalutahantering
 • Återkommande transaktioner

Kundreskontra

 • Fakturering och kreditfakturor
 • Kontakthantering
 • Elektronisk fakturering
 • Stödjer flervalutahantering
 • Enkel hantering för avskrivning av fakturor
 • Kontoutdrag skickade på e-post
 • Hämta elektroniska betalningar från banken
 • Räntefakturering
 • Kundsaldo och kreditspärr
 • Påminnels- och kravhantering

Elektronisk fakturahantering

 • Leverantörshantering
 • Hantering av förskott till leverantörer
 • Elektronisk betalning
 • Stödjer flervalutahantering
 • Återkommande transaktioner

Logistikhantering

 • Lagerstatus
 • Orderbehandling
 • Pris- och rabatthantering
 • Plocklistor
 • Kreditgränshantering
 • Avancerad leveransplanering
 • Returhantering

Bank och likvidhantering

 • Stödjer flervalutahantering
 • Avancerad drill-down kapacitet
 • Sammanslagna bankuttag
 • Användardefinierade transaktionstyper

Anläggningsregister

 • Multipla avskrivningsmetoder
 • Verktyg för anläggningstillgångar
 • Klassificering av fasta tillgångar
 • Hierarkier för fasta tillgångar
 • Återkommande transaktioner

Valutahantering

 • Flera kurstyper med olika kurser per valuta
 • Valutaomvärdering av huvudbok samt kund- och leverantörsreskontra

Periodiseringar

 • Användardefinierade periodiseringsscheman
 • Omfattande rapportering

Som certifierad partner till Visma kan vi hjälpa er från behovsanalys till implementering, och agerar gärna bollplank på er digitaliseringsresa. Vi hjälper er att matcha behov och önskemål med lösning, moduler och tjänster samt säkerställer att ni kommer igång på bästa sätt.

vismacertifiedpartner._transparent1-2

Vad skulle Visma.net kunna förenkla och förbättra för er?

Kontakta en rådgivare redan idag!

Daniel Pedersen-Dambo

Kontakta Traventus idag

Bana väg för bättre processer och prestationer i din verksamhet – och de team som du stöder – med Traventus.