Effektivisera verksamheten på fältet och spara pengar

mobigo

Mobigo har utvecklats speciellt för företag med personal som arbetar ute hos kund, exempelvis service- och installationsföretag.

Genom att använda mobiltelefonen kan arbetsorder skickas ut och medarbetarna kan rapportera tid och protokoll in till kontoret. På så sätt undviks dubbelarbete samtidigt som pappershanteringen kan minimeras och ledtider kan kortas och potentiella felkällor upptäckas i tid.

Mobigo kan bli en integrerad del av ditt affärssystem med standardiserade kopplingar till de vanligaste fakturerings- och lönesystemen, exempelvis Visma Business och Visma Administration.

I det långa loppet hjälper Mobigo företaget att spara pengar samtidigt som du får bättre översikt och kontroll på verksamheten och vad medarbetarna gör.