Övergripande om OneStop Reporting (OSR)

OneStop Reporting är Vismas nya rapporteringsverktyg. Det grundar sig på Excel, vilket gör att de som har en grundkunskap i Excel lättare kan lära sig att bygga egna rapporter, där all data hämtas direkt från Vismas databas. Det har funnits tillgängligt som tilläggsprogram sedan typ 2019, och i slutet av 2019 köpte Visma upp bolaget och har sedan dess utvecklats för att ingå i Vismas produktlinje.

OSR finns tillgängligt för både Visma Business och Visma.net ERP.

Från Visma Business version 17 så kommer inte Visma Reporting fungera och ersätts då av Visma.net OSR Start.

Har ni rapporter som är specialskapade just er i Visma Reporting kommer inte de inte med automatik vara tillgängliga i Visma.net OSR. Man får istället bygga nya rapporter i OSR som passar era behov. 

Traventus körde webbinar om OSR våren 2020 som du kan finna tillgängliga på vår YouTube-kanal: OSR för Visma.net och OSR för Visma Business. Har du inte sett någon av dom, se dom!.

Start vs komplett version av Onestop Reporting

OSR finns i tre olika versioner där OSR Start ingår i VBPL (Visma Business Product Line) och således inte är ett alternativ som finns för Visma.net ERP.

I Start version (endast Visma Business) ingår det runt 20 standard-rapporter som OSR/Visma tagit fram. Det finns rapporter både på svenska och norska. Märk väl att dessa är generiska och inte alltid anpassat just för er verksamhet. I Start-paketet kan man endast köra dessa standard-rapporterna och inte göra justeringar. 

I Smart version (både för Visma.net ERP och Visma Business) ingår fler funktionaliteter förutom att kunna köra de förinställda rapporterna. Här har man också möjlighet att redigera och bygga egna rapporter. Detta kan man göra själv eller ta hjälp av oss på Traventus. 

I smart-paketet finns funktionen att Publicera rapporter, dvs. att en eller flera rapporter kan skickas ut till användarna på ett återkommande schema. Det kan t.ex. vara en försäljningsrapport som är anpassad efter varje enskild säljares orderläggning under senaste veckan. Det kan också vara styrelserapporter som skickas ut en gång i månaden.

I Smart version kan man också välja olika typer av användar-licenser som har olika behörigheter i verktyget för att se, justera och bygga rapporter (se nedan rubrik om licenser). Det innebär att man som kund själv kan lära sig att bygga egna rapporter, justera i filter och sorteringar och liknande. 

I Komplett version (både för Visma.net ERP och Visma Business) ingår alla funktioner som i Smart men även budget-modulen. Budgetmodulen är ett arbetsverktyg för budget som gör det möjligt att göra hela budgetarbetet med arbetsflöden osv i ett och samma verktyg. I rapporterna som byggs kan man sedan enkelt jämföra budget mot resultat i samma rapport. 

Onestop Reporting användar-licenser

För smart och komplett-versionerna finns det tre olika licenser för användarna.

  • Arkivanvändare
    Enbart tillgång till publicerade rapporter.
  • Portalanvändare
    Tillgång till "live-reporting". Dvs tillgång till rapportbiblioteket och kan således köra rapporterna när hen vill.
  • Superanvändare
    Samma tillgång som portalanvändaren men kan även redigera och designa befintliga eller nya rapporter i systemet.

 

Ett bra tillägg till främst Superanvändarna är E-learning, där kan användaren själv lära sig mer om hur man skapar rapporter och administrerar i Onestop Reporting. Men även hur man användare budget-modulen. 

Har man behov av budgetprocesserna i Onestop Reporting så ska man köpa till licens för det. 

Vill man testa programmet så går det. Dock är det mer komplicerat om ni använder Visma Business då det krävs en installation som ni bör köpa till av oss.
Men i övrigt finns möjligheten att ansluta ditt ERP till en Demo-period på 30 dagar av Komplett versionen mot er Visma ERP. Men som sagt detta kan man för Visma.net göra helt själv, men för Visma Business krävs en installation av programvaran, så det kan kräva hjälp av en konsult (alt. om det redan är uppsatt efter en uppgradering). 

Vad händer om du är intresserad?

När man accepterat offerten från oss för Visma.net OSR Smart eller komplett så utför vi installation och grunduppsättning inklusive en användare. Man erbjuds även att lägga till utbildning.

Vid önskemål om anpassningar av rapporter estimeras det per rapport och debiteras löpande. Vi rekommenderar att ta en workshop med en OSR-konsult för att börja med att diskutera vilka behov man egentligen har. Efter workshop återkommer konsulten med ett estimat.