Hållbarhetspolicy

Vi på Traventus AB vill verka för en långsiktigt hållbar utveckling genom att ta ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi lägger stor vikt vid att alltid sträva efter att använda miljövänliga produkter, i såväl vår dagliga verksamhet som vid leverans av tjänster.

Vi vill ta vårt samhällsansvar och vi vill vårda våra relationer till alla våra intressenter för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

 

Samarbetspartners

Vi har valt att stödja dessa organisationer/företag/nätverk/frivilligorganisationer:

 • Kommer inom kort
 • Kommer inom kort

Vi arbetar ansvarsfullt och hållbart genom att:

 • Vi betalar våra leverantörer och våra anställda i tid.
 • Våra medarbetare har flexibel arbetstid.
 • Vi använder enbart rättvisemärkta produkter på vårt kontor (till exempel kaffe, papper, pennor).
 • Vi skriver inte ut papper i onödan och om vi skriver ut text så gör vi det på båda sidor.
 • Vi återvinner vårt papper.
 • Vi har bytt ut alla våra glödlampor till lågenergilampor/led-lampor.
 • Vid tjänsteresor bokar vi, om möjligt, det mest miljövänliga alternativet.
 • Vi samåker när det är möjligt.
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare att åka kollektivt eller att gå/cykla till arbetet.
 • Våra medarbetare har tillgång till gratis frukt, kaffe, frukost på jobbet.
 • Våra medarbetare får friskvårdsbidrag.

Vi kommunicerar hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor genom:

 • vår hemsida
 • vår personalhandbok
 • vårt affärsbokslut
 • pressmeddelanden
 • marknadsföring via sociala medier
 • våra affärskontrakt
Policyn antagen 2022-03-10 Ledningen på Traventus AB

Kontakta Traventus idag

Bana väg för bättre processer och prestationer i din verksamhet – och de team som du stöder – med Traventus.