Visma Business har kommit version 13

Det är alltid spännande när Visma släpper nya huvudversioner av Visma Business och i version 13 har Visma gjort mycket för GDPR samt att skapa ytterligare automation i flödena.

Saxat från Vismas Community (länk)

Visma Business i version 13 innehåller en hel del spännande nyheter, bland annat detta…

 • En första version av schemaläggning i Visma Business.
 • Förbättringar på uppgiftsöversikten (Nyhet från version 12.10, finns att läsa om här)
 • Användarförbättringar, bland annat nya kortkommandon och förbättringar på dokumentvisaren i Document Center. Läs mer om Document Center 13 här.
 • Orderexchange är en Visma Business-lösning som bygger på internationell Peppol standard för e-handel. Kund och leverantör kan utbyta alla aktuella XML dokument i ett automatiserat flöde inne i Visma Business. I version 13 finns nu det sista XML dokumentet (despatch advice) i den serie av XML dokument som vi utvecklat stöd för löpande under version 12 och 13.
 • Återläsning och flytt av VUD databas
  I version 13 finns det nu stöd för att flytta VUD databasen när man t.ex. köper ny server eller flyttar sin installation till en driftleverantör. Trots stödet för återläsning till ny server behöver man köra några skript för de olika applikationerna, skripten kommer att tillhandahållas av Visma’s supportorganisation.
  GDPR (mer information här)

DCE 11 planerad release slutet av juli 2018

 • Styrning av leverantör vid import av fakturarader i XML format
 • Utökad validering av OCR nummer vid import
 • DCE hämtar betaldatum från Visma Business för visning i DCE
 • Nya enhetsparametrar för styrning av automatisk buntuppdatering av preliminärbokföring och defintivbokföring.

Hämta gärna våra Release Notes för Visma Business version 13. Dessa hittar du under ”Länkar” > ”Release Notes”. I mappstrukturen finner du ”Visma Business 13.x” under ”Release Notes”.

 

Vill du veta mer om hur du kan jobba effektivare eller bara har en fråga?
Boka en demo eller ring oss direkt på 010-410 46 00

Recent Articles

Lantmännens ekonomiavdelning är digitaliserad med Visma.net

Lantmännen ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i...

5 anledningar att använda Visma.net ERP för lagerhantering

Visma.net är ett molntjänst-system för lagerhantering, lämpat för dig som vill  effektivisera din...

5 anledningar att använda Visma.net ERP i en digitaliserad värld

Digitaliseringen av teknikmarknaden med nya digitala verktyg har skapat möjligheter att göra saker...