Så blir det enklare att flytta din data till molnet

När fördelarna med en molnbaserad lösning staplas på hög är det inte längre en fråga om det ska ske, utan när och hur. Molntjänster är vårt nya sätt att jobba med data. Ändå finns det de som drar sig för att ta steget. Det som brukar få användarna att tveka är oron över att det ska vara krångligt och tidsödande, men om du bara tänker på rätt saker innan du flyttar till molnet kommer det att gå som en dans.

Därför är molntjänster framtiden

Molnet har gått från att vara ett trendigt modeord till att bli det nya moderna sättet att lagra och hantera data. Det finns gott om anledningar till varför molntjänster har blivit så populära. Låt oss lyfta fram några av dem:

 

 • En molnlösning är snabbare och enklare att komma igång med. Där en traditionell fast installation kräver mycket tid för att implementeras och driftsättas går molntjänsten att börja använda i princip med en gång. Det behövs heller inget utrymme eller underhåll eftersom tekniken bakom lösningen finns någon annanstans.

 

 • Det behövs ingen tung initial investering. Molnbaserade lösningar distribueras oftast som ett abonnemang där du bara betalar för det du behöver och använder. Det gör det till en ekonomiskt hållbar lösning eftersom kostnaderna blir förutsägbara och det inte tillkommer några oberäkneliga drifts- och underhållskostnader.

 

 • Molntjänster är tillgängliga via webbgränssnitt. Det gör att användarna kan komma åt data och funktioner var de än befinner sig, något som är mer eller mindre ett måste i det nya mobila och agila sättet att arbeta. En bonus är att det också blir lättare att bjuda in externa användare, som leverantörer och partners, utan att behöva krångla med installationer eller VPN-uppkopplingar/certifikat mm.

 

 • Leverantören av molntjänsten sköter allt underhåll, uppdateringar, backup, säkerhet, att lagar och regler efterföljs m.m. Du har alltid den senaste versionen och det är en lösning med hög säkerhet.

 

 • En molnlösning är väldigt flexibel, anpassningsbar och framtidssäker. Det är enkelt att anpassa funktioner utifrån varje kunds behov. Det är en skalbar lösning som kan växa med dig. Du kan snabbt och enkelt lägga till fler användare och funktioner (eller skala ner om så hellre önskas). Det går också snabbare att anpassa lösningen efter ändrade förutsättningar, till exempel konjunktur, ändringar i verksamheten och nya affärsområden.

 

 • Det är en resurssnål och hållbar lösning där all utrustning och dess kapacitet nyttjas så effektivt som möjligt.

 

Ett exempel på en molnlösning är affärssystemet Visma.net ERP. Där kan du som användare få ett komplett system med verktyg som gör din verksamhet mer effektiv, hållbar, produktiv och stimulerande samtidigt som du minskar kostnaderna för lösningen och kan jobba mer fritt.

 

Det här bör du tänka på för att få en lyckad överföring till molnet

Det bästa sättet att genomföra en framgångsrik övergång till molnet är att vara väl förberedd och ställa de rätta frågorna innan du flyttar över. Här är några viktiga saker att tänka på.

 

 • Är det verkligen en ren molntjänst? Är du inte bekant med vilka lösningar som finns för att ha din data på en annan plats kan det vara klurigt att välja rätt. Det du behöver hålla reda på är skillnaden mellan hosting och molntjänst. Båda går ut på att du har din data på en extern server men med hosting hyr du dedikerad plats och kapacitet oftast till ett fast pris oavsett hur mycket du använder, medan en molntjänst är en tjänst som körs helt online on demand när du behöver det. Oftast är modellen att man betalar för vad man utnyttjar.

 

 • Hur ser säkerheten ut? Data innehåller ofta känslig information och den styrs av många lagar och regler. Hör efter med din molnleverantör att alla dina säkerhetskrav verkligen möts. Är krypteringen säker och enkel och kan du styra vem som kommer åt datan?

 

 • Hur enkelt är det att migrera data till molnet? Har du mycket data som dessutom ligger utspridd över flera olika källor är det en idé att prata med din molnleverantör om vilka lösningar som finns för att förenkla överflyttningen. I dag finns det flera metoder och tjänster som gör migrationen lättare.

 

 • Ska du börja i liten skala eller flytta allting till molnet med en gång? Att börja med att flytta en enstaka process så som fillagring, HRM, Officepaketet och ERP till molnet ger en fingervisning om vad ni behöver eller inte, och gör resten av processen smidigare. När det gäller att flytta processer i ett affärssystem till molnet bör det göras på en och samma gång. Tänk efter vad som är bäst för er och bolla gärna frågan med leverantören eller en konsult.

 

 • Lyft fram vinsterna. Molntjänster kan låta abstrakta i mångas öron och förändring kan skapa oro, men om du visar på hur mycket enklare det blir rent praktiskt med snabbare processer och lättare åtkomst, blir fler engagerade i molnlösningen och är med och driver förändringen.

 

 • Ta hjälp. Dra nytta av de erfarenheter som de som arbetar professionellt med molnlösningar har. De kan visa hur du bäst flyttar över din data och kan komma med tips och insikter som du kanske inte tänkte på. Välj en leverantör som du känner förtroende för och känner att du kan jobba långsiktigt med.

Är du redo att flytta din data till molnet?

Molnlösningar som affärssystemet Visma.net ERP låter dig jobba snabbare, smartare och mer strategiskt, och det med en molnbaserad teknik som låter dig fokusera på viktigare saker än IT och underhåll. Du får kraften i lösningen men kan jobba smartare och friare.

 

Hur ser det ut hos dig i dag? Är du redo för molnet och alla de möjligheter som väntar där? Vi på Traventus kan data, molnlösningar och knepen som sparar tid samt gör flytten enklare och säkrare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att jobba mer hållbart!

Recent Articles

Framtidens lösningar – en trendspaning för affärssystem

Det händer mycket på teknikfronten. Inte minst vad det gäller affärssystem. Här är en trendspaning...

Produktifiera era tjänster och tjäna mer genom projektverktyg

Jobbar du i ett tjänsteföretag är du i gott sällskap. Världen handlar allt mer om kunskap och...

Gå inte vilse – bli datadriven

Att ha eller inte ha koll på vad som händer är i dag en fråga om att vinna eller försvinna. Data är...