BEWi samlade alla bolag och processflöden i ett affärssystem

– Att ha lyft in produktionen i Visma Business har varit mycket gynnsamt för oss. Vi utför en mycket bättre övergripande planering nu, säger Pierre Svensson, produktionsansvarig BEWi Insulation.

Traventus ansvarade för implementation och integrationer och utvecklar löpande tillsammans med BEWi nya funktioner och anpassningar.

Utmaning

BEWi Insulation är ett företag som till större del levererar isoleringsmaterial till byggindustrin. Med flera nya företagsförvärv och produktionsanläggningar över hela landet uppstod behovet av ett gemensamt affärssystem för att kunna effektivisera processflödet.

Kraven som ställdes på systemet var användarvänlighet och att lösningen skulle innefatta samtliga avdelningar, från produktion och kundservice till ekonomi. Dessutom ville BEWi korta ner tiden det tog från order till produktion genom att lyfta in produktionen i affärssystemet istället för att ha produktionsplanerare på fabrikerna.

Lösning

Valet föll på Visma Business med skräddarsydda lösningar av oss på Traventus, som är certifierad partner till Visma. Tillsammans har vi jobbat stegvis med att effektivisera verksamheten, bland annat genom specialanpassningar i affärssystemet för exempelvis produktionsplanering med offertstöd.

Genom en anpassning i Visma Business får BEWi automatiskt förslag om bland annat vilka anläggningar som har kapacitet, hur lång produktionstiden är, prioritering av ordrar och varifrån produkterna är billigast att transportera.

Resultat

Idag har BEWi användare på samtliga avdelningar som arbetar i Visma Business med allt från finans, produktion, logistik, sälj, after-sales och kundtjänst.
Genom att inkorporera produktionen i affärssystemet har BEWi lyckats rationalisera bort steg och fått ner tiden från order till produktion. Effektiviseringsarbetet kring lager- och logistikhanteringen har också gett resultat. Alla fraktbokningar görs numera via en EDI-lösning, vilket har mer än halverat arbetstiden gentemot tidigare lösning.

Arbetet med att uppnå ännu mer digitaliserade systemlösningar pågår alltjämt. BEWi tittar bland annat på ett skanningssystem för lagerhanteringen som ska bidra till bättre uppföljning och spårbarhet.

Utöver det handlar mycket om att anpassa arbetssätten och fortsätta utvecklingen med redan skapad funktionalitet och anpassningar som blivit utförda.

– Vi är väldigt flexibla och snabba med det vi jobbar med. Vi förstår kundens behov, säger David Magnusson, Verksamhetskonsult på Traventus. Vi vet vilka krav man ska ställa på ett affärssystem. Men också hur man undviker misstag som skapar irritation eller begränsningar som kan bli problem längre fram.

I första hand ser vi oss själva som verksamhetskonsulter. Vår främsta uppgift är att som verksamhetskonsulter göra vardagen enklare, smidigare och säkrare för dig och ditt företag. Vi vill vara bäst på att förstå dina behov för att på så sätt kunna leverera rätt lösningar, i rätt tid och, inte minst viktigt, till rätt pris. Genom att vara en liten och effektiv organisation kan vi dessutom vara både snabbare, mer lättillgängliga och mer transparenta.

Läs mer om BEWi på http://bewi.com/sv/

Recent Articles

Visma Business har kommit version 13

Det är alltid spännande när Visma släpper nya huvudversioner av Visma Business och i version 13 har...

Därför ska ni pensionera ert gamla affärssystem

Använder du fortfarande Windows XP? Nej, tänkte väl inte det. Ingenting åldras så fort som mjukvara...

Traventus hjälper större företag upp i molnet

Traventus vill göra vardagen för större företag både enklare, smidigare och säkrare genom att...