Ökad tillgänglighet och stora tidsvinster i molnet

– Jag har snudd på halverat tiden som jag lägger på bokföring tack vare Visma.net, säger Dan Wahrenberg, ekonomichef på Lifeassays.

UTMANING

Lifeassays är ett medtechbolag som grundades år 2000. Företaget har 15 anställda i Sverige och Finland.

Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av innovativa lösningar inom veterinärdiagnostik för tidig upptäckt och förebyggande av sjukdomar. Samtidigt pågår utvecklingsprojekt inom humanmedicin. Företagets huvudmarknad är Norden.

År 2016 beslutade Lifeassays att uppgradera sitt dåvarande affärssystem till en modern och användarvänlig lösning. Företaget ville komma bort från tidskrävande pappersarbete genom ett smidigt, driftsäkert och tillgängligt affärssystem. Eftersom de bedriver medicinteknisk verksamhet var det också viktigt med spårbarhet.

 

LÖSNING

Lösningen blev Visma.net, ett komplett affärssystem i molnet som är speciellt utvecklat för den nordiska marknaden. Traventus ansvarade för implementation och bistår idag med utveckling och support. Lifeassays använder det nya affärssystemet för ekonomi och redovisning, försäljning samt sitt recept- och artikelregister. Systemet erbjuder full spårbarhet i hela värdekedjan.

– Visma.net är ett väldigt tillgängligt system eftersom man inte är bunden till kontoret utan kan logga in var som helst, när som helst. Det är enkelt att använda och Traventus finns till hands när vi behöver stöd, säger Dan Wahrenberg.

 

RESULTAT

Med Visma.net har Lifeassays automatiserat flera processer, till exempel fakturahantering och banktransaktioner. Det innebär mindre manuellt arbete och stora tidsvinster:

– Jag har snudd på halverat tiden som jag lägger på bokföring. Dessutom har antalet supportärenden minskat sedan vi bytte affärssystem, säger Dan Wahrenberg.

 

Visma.net är ett skalbart system som enkelt kan byggas ut med fler funktioner efter behov. Framöver överväger Lifeassays att implementera en projektredovisningsmodul samt ett anläggningsregister för materiella och immateriella tillgångar.

Läs mer om Lifeassays på: https://www.lifeassays.com

Vill du veta mer om hur du kan jobba effektivare eller bara har en fråga?

Boka en demo eller ring oss direkt på 010-410 46 00

Mikael Björk

VD / CEO