Affärssystem underlättar vardagen för livsmedelsföretag

– Genom Visma Business har vi fått ett verksamhetsanpassat affärssystem som underlättar vardagen och hjälper oss att fatta rätt beslut snabbare, säger Håkan Olsson, vd på Femtorp.

Håkan Olsson, VD Femtorp

Utmaning

Femtorp tillverkar, importerar och säljer söta livsmedel och dessertprodukter till den professionella marknaden. Tidigare hade företaget en snårig IT-infrastruktur bestående av många olika system och program från flera leverantörer. Det resulterade i återkommande driftstörningar och långa felsökningstider. Dessutom var funktionaliteten inte tillräckligt bra.

För att komma tillrätta med problemen gjorde Femtorp en noggrann kartläggning av sin IT-miljö och formulerade en kravspecifikation utifrån sina behov. Företaget ville ha ett heltäckande system för import och försäljning av varor, inklusive e-handel. Dessutom måste systemet underlätta uppfyllandet av de strikta lag- och myndighetskrav som ställs på aktörer i livsmedelsbranschen.

Lösning

Efter att ha begärt in anbud gav Femtorp en handfull leverantörer chansen att presentera sig själva och sin lösning. Valet föll på Traventus och affärssystemet Visma Business.

– Traventus team och deras kompetens i programvaran ingav förtroende. Samarbetet underlättas av att vi båda har kontor i Malmö. Visma Business är ett användarvänligt och beprövat system, vilket är en trygghet för oss, säger Håkan Olsson.

Femtorp har 16 användare i Visma Business som arbetar med administration, inköp, ekonomi, lager och försäljning. Affärssystemet är master så det räcker att uppdatera information på ett ställe för att få genomslag på samtliga plattformar såsom hemsida, e-handel, artikeldatabaser etc.

Resultat

Femtorp har fått ett driftsäkert system med ökad funktionalitet. Genom att ha ett heltäckande system sparar företaget mycket tid. Flera processer som tidigare sköttes manuellt, exempelvis etikett- och leverantörsfakturahantering, har automatiserats. Dessutom har spårbarheten av produkter och ingredienser i livsmedelskedjan förenklats avsevärt.

Det nya affärssystemet generar ett bättre beslutsunderlag i form av rapporter och statistik som uppdateras i realtid, vilket gör att företaget kan agera snabbare. Visma Business är ett flexibelt och skalbart system där Femtorp har möjlighet att koppla på fler användare och nya funktioner. Just nu pågår utvecklingsprojekt för att förnya företagets prisstruktur samt effektivisera lagerhanteringen.

Läs mer om Femtorp AB på https://www.femtorp.se/

Vill du veta mer om hur du kan jobba effektivare eller bara har en fråga?

Boka en demo eller ring oss direkt på 010-410 46 00

Recent Articles

Därför ska du börja med e-faktura

Det är allt fler som inser att e-fakturor är en betydligt bättre fakturahanteringsmetod än det...

Revolutionera din fakturahantering med AutoInvoice

Fakturor är kanske både det bästa och det sämsta med att bedriva en verksamhet. Visst är det en...

Skapa dina spelregler med molnbaserade affärssystem

Kan molnbaserade affärssystem ge dig ett försprång? Ja, det kan de absolut. I dag är nyckeln till...