Företag betalar dyrt genom att inte investera i en modern ERP-lösning

Företag som sitter med gamla ERP (affärssystem) lösningar riskerar att snabbt tappa konkurrenskraft i en alltmer digitaliserad omvärld. Att inte ta ett beslut att byta ut eller att uppgradera ett befintligt ERP kan på sikt urholka företagets konkurrenskraft och kontroll av interna processer.

Det finns ett överraskande antal företag som fortfarande inte använder ERP för sin verksamhet, det vanligaste argumentet enligt en amerikansk studie är att man anser sin verksamhet vara för liten i förhållande till den investering som krävs. Man tycker det mesta fungerar ganska bra och ser inget behov av att göra några förändringar framåt.

Var tappar man effektivitet?

Enligt samma studie kunde man konstatera att de företag som valt att inte investera i ett modernt ERP system led av en betydande mängd redundant data i organisationen. Ett annat problem som nämns är att data i företaget inte samspelar vilket gör det svårt för beslutsfattare att få ett helhetsperspektiv i syfte att ta rätt strategiska beslut. I flera fall saknade man även stöd för att kunna följa och hantera sina affärsprocesser.

Vilka vinster finns att göra?

Med eller utan ett ERP system så är ett beslut att inte investera eller uppgradera endast ett sätt att skjuta fram en investering som någon gång måste göras. Kostnaden att avvakta blir bara större med tiden eftersom själva projektet växer i omfattning och företaget förlorar pengar i minskad effektivitet och konkurrenskraft.

Genom att investera i nya integrerade system där exempelvis bokföring, lager och försäljning är helt integrerade och i flera delar automatiserade kan företag lägga fokus på värdeskapandeprocesser. En viktig del är också att man kan visa sin omvärld (ex. kunder & Leverantörer) och anställda att man eftersträvar moderna systematiserade affärsprocesser.

De som vågar ligger i framkant

Enligt den amerikanska studien är de företag som satsar på uppdaterade och moderna ERP lösningar högpresterande när det gäller hela linjen från försäljning till leverans och uppföljning. De som ligger i äldre lösningar tappar fart i jämförelse. De företag som väljer att satsa på sitt ERP system vet att en förutsättning för att växa och nå konkurrensfördelar är att få tillgång till de senaste funktionerna.

Genom att vara öppen för nya lösningar och arbetssätt kan företag få nya uppslag och idéer i en modern plattform som utnyttjar de nya möjligheter som kommer med en mer digitaliserad omvärld.

Läs gärna mer om Vismas moderna ERP plattform Visma.net ERP

Recent Articles

5 anledningar att använda Visma.net ERP i en digitaliserad värld

Digitaliseringen av teknikmarknaden med nya digitala verktyg har skapat möjligheter att göra saker...

5 anledningar att använda Visma.net ERP för lagerhantering

Visma.net är ett molntjänst-system för lagerhantering, lämpat för dig som vill effektivisera din...

Ny version av det molnbaserade affärssystemet Visma.net ERP

Snart är det dags för en ny version att släppas av det molnbaserade affärssystemet Visma.net ERP....