Därför är affärssystemet CFO:ns bästa vän

Den som ansvarar för ekonomin på ett företag har fått en allt mer strategisk roll, och inget hjälper strategisk planering mer än ett riktigt effektivt och smart analysverktyg. Här är alla orsakerna varför affärssystemet är CFO:ns bästa vän.

 

Ska ett företag kunna vara framgångsrikt och ligga steget före konkurrenterna behöver det blicka framåt och bli bra på att förutse allt det som händer på marknaden. I och med det har de flesta roller i en verksamhet behövt förändras och utvecklas för att hänga med i den allt snabbare utvecklingen. Det här gäller inte minst den som jobbar som CFO, finansdirektör eller ekonomichef. Det är en roll som raskt har gått från att hålla koll på siffror och historisk analys till att hjälpa den övriga ledningen att ta fram strategier för tillväxt. En uppgift som kräver exakta data och relevanta analyser. Tack och lov är affärssystemet det perfekta verktyget för den uppgiften.

 

Från historisk nummernisse till finansiell strateg

Medan CFO:n alltid har haft som uppgift att analysera data för att se till att finanserna i företaget är som de ska har den moderna CFO:n en betydligt mer proaktiv roll. Nu handlar det allt mer om att ställa de rätta frågorna och ta fram de rätta insikterna så att VD:n och den övriga ledningen kan ta de optimala strategiska besluten som leder till tillväxt inte bara i nuet utan även på lång sikt. Man kan lugnt säga att den som ansvarar för verksamhetens finansiella hälsa behöver höja blicken från siffrorna rakt under näsan. En modern CFO behöver…

 

 • Jobba närmare VD:n för att förstå företagets strategi och långsiktiga mål.

 

 • Analysera trender kring kund- och produktgrupper så att det blir lättare att bedöma vilka affärsmöjligheter man ska satsa på, och vilka man bör undvika.

 

 • Göra riskanalyser utifrån vad som försiggår ute i omvärlden. Till exempel nya produkter från konkurrenter, den tekniska utvecklingen, nya vanor hos konsumenterna, hur politik och samhällsförändringar påverkar marknaden m.m. Och utifrån de analyserna förstå hur riskerna inverkar på det företaget så att det går hjälpa ledningen att ta kloka beslut om stora risker som ger stora belöningar. Men även ta fram vilka möjligheter som finns att minska riskerna.

 

 • Vara förnuftets röst vid företagsförvärv, uppköp, expansioner och andra större beslut så att de passar in i företagets långsiktiga strategi.

 

 • Redovisa de ekonomiska skälen för in- och outsourcing av arbetsuppgifter, rekrytering, teknikinvesteringar, alternativa distributionskanaler m.m.

 

 • Hitta sätt att effektivisera verksamheten och minska onödiga kostnader.

 

 • Frigöra tid och resurser åt sin personal så att de kan gå från rutiner och finansiell support till att fokusera på analyser och planering.

 

Kort sagt vara den strategiska partner ledingen behöver för att mildra de strategiska riskerna och ta de rätta besluten som gör det möjligt för företaget att växa. Eller som Marco Maranzano, Vice President på den globala rekryteringskonsulten Robert Walters, uttryckte det: “Skillnaden mellan en bra och en lysande CFO är förmågan att analysera data och använda den till att förutse företagets finansiella framtid”.

 

Därför är affärssystemet det bästa verktyget i CFO:ns verktygslåda

Vad än CFO:n har för uppgift så handlar det om att jobba med siffror och värden. Siffror avslöjar prestationer, resultat, svagheter, trender, möjligheter, risker och mycket mer. För att det ska vara möjligt att göra analyser, riskbedömningar och framtidsprognoser behövs aktuell, enhetlig och relevant data. Är det en sak affärssystem är bra på så är det just att ta fram korrekt och uppdaterad data.

 

Här är alla orsakerna till varför affärssystemet är CFO:ns bästa vän för att ta fram vinstdrivande strategier.

 

 • En sanning. Om ekonomichefen jobbar i ett system, produktionen i ett annat, HR i ett tredje osv. kommer företaget inte att jobba med en sanning utan med flera, ofta motstridiga. Att jobba i olika system som inte är integrerade med varandra kommer att skapa förvirring, ineffektivitet och inte minst information som spretar åt alla håll. Med ett affärssystem samlas och strömlinjeformas all data och den hålls hela tiden uppdaterad i realtid. Siffrorna är aktuella och korrekta så att bra informerade beslut kan tas.

 

 • Effektivisera rutiner. Administrationen och processerna kan effektiviseras, inte bara hos ekonomiavdelningen utan i hela företaget. I affärssystemet kan tidskrävande rutiner automatiseras så att tid och resurser frigörs för viktigare uppgifter. För CFO:n handlar det om att de närmaste medarbetarna kan jobba mer med planering och strategi. Hos resten av företaget innebär det mer tid och resurser för att jobba proaktivt, kreativt och vinstdrivande.

 

 • Bättre insyn och överblick. Affärssystemet gör alla värden och processer i organisationen mer transparenta. Med mer insyn, automatiska rapporter och indikatorer och möjligheter att snabbt sätta sig in i detaljer blir det mycket lättare för CFO:n att identifiera problem samt dess orsaker och lösningar. Det går att jobba snabbare och mer träffsäkert med att hålla företagets finanser i bästa möjliga form.

 

 • Djupare analyser. Affärssystemets omedelbara synlighet gör det också lättare att hitta och genomföra processförbättringar. Dataanalysen som systemet gör möjligt kan snabbt hitta historiska mönster och använda dem proaktivt. Det kan gälla allt från att använda maskiner och lager mer effektivt till att spåra försäljningsändringar för vissa perioder, produkter och regioner för att utnyttja dem till sin fördel.

 

 • Skalbart. Med ett molnbaserat affärssystem, som Visma.net, går det lättare att anpassa systemets prestanda efter verksamhetens behov. Inga mer tunga investeringar i dyr IT som inte används till fullo. Molnlösningar är skalbara och lätta att anpassa efter företagets behov. Vid snabb tillväxt kan systemet växa i samma takt utan att man behöver investera i nya lösningar. Samma sak om man behöver köra på sparlåga. För någon som ansvarar för ekonomin är bra att betala för att man använder den bästa av alla lösningar, och ett skalbart system är så kostnadsoptimerat som det bara kan bli.

 

 • Nya insikter. Att jobba med en partner som erbjuder alla de senaste funktionerna och systemuppdateringarna i affärssystemet gör att IT-infrastrukturen alltid ligger i framkant, kan ta till vara på så många möjligheter som möjligt, locka den bästa talangen (som inte vill jobba åt arbetsgivare som inte hänger med) och ge insikter så tidigt som möjligt.

 

 • Mer tid. Och inte minst frigör affärssystemet CFO:ns egen tid till att jobba mer strategiskt och närmare VD:n.

 

 

Att jobba på nya sätt innebär många nya möjligheter. Att omfamna förändring är att omfamna framgång. Det kan kanske kännas förvirrande när allt man är van vid tar andra former men med rätt verktyg blir utmaningarna stimulerande och möjligheterna fler. Med ett bra affärssystem och en hjälpsam och kunnig partner som hjälper till med effektiviseringen av processer och teknikstöd kommer den moderna CFO:ns arbetsdag bara att handla om tillväxt, utveckling, effektivitet och nya möjligheter i verksamheten.

 

Recent Articles

5 tips för att göra en framgångsrik förändringsresa

Att göra en förändringsresa i samband med byte av affärssystem kan vara en utmaning, men också en...

Följ med Klara en av våra traineer

Följ med vår trainee Klara under hennes första månad på Traventus. Vi får följa med till Vismas...

Lantmännens ekonomiavdelning är digitaliserad med Visma.net

Lantmännen ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i...