Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Namn

Telefon

E-post

Business Intelligence-strategi – vad det är och varför du behöver den

Visste du att ditt företag sitter på en guldgruva av insikter? De flesta verksamheter är fulla av enorma mängder med data som kan användas för att ta bättre beslut som leder till högre lönsamhet och ett mer effektivt arbete. I regel är det här fragmenterad data som ligger utspridd på flera system, men med en smart och modern lösning för beslutsstöd (eller Business Intelligence som det också kallas) kan den här informationen samlas ihop och omvandlas till viktiga insikter och kunskap som är till stort stöd för alla delar av verksamheten.

Vi ska kika på varför Business Intelligence är så värdefullt, och hur man skapar en strategi för att använda den så framgångsrikt som möjligt.

Bra insikter ger bra beslut

Att samla ihop och använda den data som finns i organisationen ger dig en bättre förståelse för vad som händer i verksamheten och gör det mycket lättare att få de insikter som behövs för att ta smarta affärsbeslut. Med en modern beslutstödsslösning får du en unik möjlighet att verkligen förstå dina kunders beteenden och mönster, se vad som sker på marknaden, och inte minst vad som försiggår i din egen verksamhet. Insikter som hjälper dig att planera för framtiden och som gör att du kan ligga steget före på en tuff marknad. Här är några exempel på hur det är möjligt att jobba mer smart och framgångsrikt med Business Intelligence.

 • Att samla datan från alla system på ett och samma ställe för analys ger full kontroll över det som pågår i organisationen, ger en bättre verksamhetsstyrning och leder till ett mer korrekt och relevant beslutsunderlag. Att all information finns samlad gör också att rapporterna enkelt kan tas fram utan att man behöver leta efter information i flera olika källor.
 • Behörighetsstyrning gör att alla användare enkelt kan komma åt precis vad de behöver. Med en moln- och webbaserad lösning går det dessutom att komma åt informationen när och var som helst.
 • Alla medarbetare får tillgång till data utifrån sitt eget ansvarområde. De kan se vilka trender och faktorer som driver företaget framåt, vilket ger en djupare förståelse för hur de egna insatserna stöttar helheten, samt ökar engagemanget i hela verksamheten. Det går också att anpassa och schemalägga relevanta rapporter så att de löpande skickas ut till medarbetarna för bättre insikter.
 • Färre manuella steg i processerna minskar misstagen och ökar kvaliteten. Dessutom frigör det tid och resurser för analyser och uppföljning. Ekonomiavdelningen blir i sin tur avlastad när medarbetarna själva kan lägga in och hämta data.
 • I översiktsvyn går det att ha full koll på planeringsarbetet och på budgetprocesserna. Samtidigt gör drill-down- och drill-through-funktionerna det möjligt att borra sig ner till enskilda transaktioner och poster.

Så skapar du din BI-strategi

Business Intelligence ger alltså ett bättre underlag som leder till bättre beslut, men vill man verkligen använda den här möjligheten så effektivt som möjligt behöver man en strategi för den. När man har identifierat vilka problem och behov man vill använd datan till går det att få ut det mesta ur beslutstödsslösningen.

Det här är de viktigaste stegen i en framgångsrik Business Intelligence-strategi.

 • Vad är behoven? Alla bra strategier börjar med målet. Vad vill ni att BI-lösningen ska hjälpa er med? Är det till exempel att samla och distribuera information till de som behöver den så att de kan göra ett bättre jobb, och kunna presentera den informationen på ett snabbt, relevant och överskådligt sätt? Eller är det för att få möjligheten att kunna skapa spontana analyser och rapporter när de behövs i stunden? Med ett tydligt mål går det lättare att arbeta med informationen.
 • Hur mäter vi framgång? Att ha ett mål är en bra början, men man behöver sätta upp kriterier för framgång för att veta när man når målet. Framgångskriterier kan vara att nå en tidsram, fullfölja ett projekt, uppnå en önskad vinst m.m.
 • Hur når vi målet? Med ett tydligt mål och ett sätt att se om det har nåtts blir nästa steg att klura ut hur målet nås. Moderna BI-strategier är först och främst behovsfokuserade eftersom ett fokus på behoven ger omedelbar nytta, snabbare leverans och bättre kontroll. För en behovsfokuserad strategi behöver man svara på frågor som: Vilka är det som tar beslut, och vad behöver de för underlag? Var hämtar man korrekt och relevant data? Hur kvalitetssäkrar man informationen?
 • Vilka system och vilken data finns det? Skapa en översikt över vilka system som ni använder i dag, vilken deras aktuella status är, och vilken data som finns i dem.
 • Behöver vi förändra vårt sätt att arbeta? Eftersom nya lösningar och verktyg i regel kräver nya sätt att tänka bör ni också vara beredda på att ni kan behöva lämna gamla arbetssätt för nya metoder om ni ska kunna nå de mål ni har satt upp.
 • Vem ingår i BI-teamet? För att få en lyckad strategi behövs ett insatt, ansvarsfullt och engagerat team som driver lösningen och ser till att alla i verksamheten blir involverade och engagerade.

När de här stegen är uppfyllda är BI-strategin klar och det går att implementera lösningen för att få ett effektivt verktyg för bättre insikter, analyser och beslut.

Visma BI

Det finns flera lösningar för beslutsstöd. En av dem är Visma BI. Det är ett program som är helt integrerat med affärssystemet (där ju all data samlas eftersom alla processer och flöden sker i ett och samma system), och som snabbt och enkelt tar fram analyser, rapporter och det beslutsunderlag ni behöver. Det är en webb- och molnbaserad lösning, vilket gör det enkelt att komma åt datan var man än befinner sig. All information samlas på ett ställe, och via ett användarvänligt och visuellt gränssnitt blir komplex data lättöverskådlig och enkel att använda.

Vill du veta mer om hur ni kan använda Business Intelligence för att kunna ta snabbare och bättre beslut, eller hur ett modernt affärssystem kan göra verksamheten effektivare och smartare? Kontakta oss på Traventus så berättar vi mer.

Mikael Björk

VD / CEO